Danh mục: ĐỊA LÍ 12

Trắc nghiệm bài 32 Địa lí 12

Câu 1. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 26 hãy cho biết, phía bắc của vùng Trung và miền núi Bắc Bộ giáp với? A. Trung …