trắc nghiệm địa lí 12

Trắc nghiệm bài 36 Địa lí 12 (tt)

Trắc nghiệm bài 36 Địa lí 12 (tt). Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp theo. Câu hỏi trắc nghiệm đã được chuẩn hóa, giúp các em ôn tập hiệu quả hơn.

Câu 21. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ?

A. Phú Yên.                B. Ninh Thuận.           C. Quảng Nam.           D. Gia Lai.

Đáp án D

Câu 22. Diện tích tự nhiên của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. 54,7 nghìn km².                                           B. 44,4 nghìn km².             

C. 40,0 nghìn km².                                           D. 23,6 nghìn km².

Đáp án B

Câu 23. Số dân của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2006 khoảng

A. 8,9 triệu người.                                          B. 10,6 triệu người.               

C. 12,0 triệu người.                                         D. 18,2 triệu người.

Đáp án A

Câu 24. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa lần lượt thuộc các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương nào của nước ta ?

A. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.            

B. Tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đã Nẵng

C. Tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng.             

D. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Đáp án D

Câu 25. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ?

A. Lãnh thổ hẹp ngang, đồng bằng nhỏ hẹp.             

B. Có nhiều khoáng sản kim loại và than.

C. Có nhiều bán đảo, vũng vịnh, bãi biển đẹp.          

D. Nhiều tiềm năng để phát triển ngành thủy sản.

Đáp án B

Câu 26. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, dầu mỏ được khai thác ở phía đông đảo Phú Quý thuộc tỉnh

A. Quảng Ngãi.                                                           B. Ninh Thuận.            

C. Khánh Hòa.                                                            D. Bình Thuận.

Đáp án D

Câu 27. Các trung tâm công nghiệp lớn nhất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Đà Nẵng và Quảng Ngãi.                                      B. Đà Nẵng và Quy Nhơn.            

C. Đà Nẵng và Nha Trang.                                        D. Nha Trang và Phan Thiết.

Đáp án C

Câu 28. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết mỏ vàng Bồng Miêu thuộc tỉnh nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ?

A. Quảng Nam.                       B. Quảng Ngãi.                C. Bình Định.            D. Phú Yên.

Đáp án A

Câu 29. Vai trò của ngành kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. phát triển kinh tế biển góp phần sử dụng và khai thác hợp lý tiềm năng về biển.

B. giải quyết việc làm cho người lao động, tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống.

C. các ngành kinh tế biển đóng góp vào GDP, có vai trò quan trọng sau phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông.

D. cung cấp nhu cầu về hải sản, muối, du lịch,… cho cả nước và xuất khẩu.

Đáp án D

Câu 30: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp giáp với các vùng kinh tế nào của nước ta?

A. Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên.

C. Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

D. Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án A

Câu 31. Tỉnh nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ không thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

A. Quảng Ngãi.                                                           B. Ninh Thuận.            

C. Quảng Nam.                                                           D. Bình Định

Đáp án B

Câu 32. Hãy sắp xếp các cảng biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ theo thứ tự từ Bắc vào Nam là:

A. Đà Nẵng, Dung Quất, Nha Trang, Quy Nhơn.    

B. Đà Nẵng, Nha Trang, Dung Quất, Quy Nhơn.

C. Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn, Nha Trang.     

D. Đà Nẵng, Nha Trang, Dung Quất, Quy Nhơn.

Đáp án C

Câu 33. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết hai tỉnh của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có sản lượng khai thác thủy sản lớn nhất là

A. Quảng Ngãi và Bình Định.                                      B. Bình Định và Khánh Hòa.           

C. Bình Định và Bình Thuận.                                     D. Bình Định và Ninh Thuận.

Đáp án C

Câu 34. Dọc theo bờ biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thứ tự từ Nam ra Bắc có các bãi biển

A. Mũi Né, Nha Trang, Đại Lãnh, Sa Huỳnh.

B. Mũi Né, Nha Trang, Non Nước, Sa Huỳnh.

C. Mũi Né, Nha Trang, Non Nước, Lăng Cô.

D. Mũi Né, Nha Trang, Non Nước, Sa Huỳnh.

Đáp án A

Câu 35. Điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. tiềm năng thủy điện không lớn.                         B. có thế mạnh nổi trội về kinh tế biển.

C. khoáng sản không nhiều, chủ yếu là cát…             D. một chuỗi đô thị tương đối lớn.

Đáp án D

Câu 36. Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn thuộc tỉnh nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Quảng Ngãi.                       B. Bình Định.              C. Phú Yên.                D. Khánh Hòa.

Đáp án B

Câu 37. Trở ngại lớn nhất trong phát triển nông nghiệp ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ là

A. hạn hán.             B. nạn cát bay.                  C. bão, lụt.                 D. lũ quét.

Đáp án A

Câu 38. Tuyến đường chạy qua tất cả các tỉnh của Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Quốc lộ 1 và đường sắt Thống Nhất.                   B. Quốc lộ 19 và đường Hồ Chí Minh.

C. Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh.                    C. Đường sắt Thống Nhất và quốc lộ 14.

Đáp án A

Trên đây là tổng hợp những câu hỏi Trắc nghiệm bài 36 Địa lí 12 (tt). Mời Xem thêm Trắc nghiệm Bài 36 Địa lí 12 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tại đây

https://abazan.net/trac-nghiem-bai-36-dia-li-12-moi-nhat-phan-1/.html

Join The Discussion