trắc nghiệm địa lí 12

Trắc nghiệm bài 36 Địa lí 12 mới nhất (phần 1)

Trắc nghiệm bài 36 Địa lí 12 mới nhất (phần 1). Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Các câu hỏi trắc nghiệm được lựa chọn giúp HS luyện tập, tự học tốt hơn.

Câu 1: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết tỉnh nào sau đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Quảng Ninh.          B. Quảng Bình.           C. Quảng Trị.              D.  Quảng Nam.

Đáp án D

Câu 2: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Dung Quất.                                                B. Nhơn Hội.

C. Vân Phong.                                                D. Vũng Áng.

Đáp án D

Câu 3: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết  vùng  Duyên hải Nam Trung Bộ có trung tâm du lịch cấp quốc gia nào sau đây?

A. Đà Nẵng.                                                    B. Quy Nhơn.

C. Nha Trang.                                                 D. Phan Thiết.

Đáp án A

Câu 4: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết  trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành công nghiệp đóng tàu?

A . Đà Nẵng.                                       B. Quy Nhơn.

C. Nha Trang.                                     D. Quảng Ngãi.

Đáp án A

Câu 5: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết  vùng  Duyên hải Nam Trung Bộ cây bông được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây?

A. Bình Định.                                     B. Khánh Hòa.

C. Bình Thuận .                                   D. Ninh Thuận.

Đáp án C

Câu 6: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào sau đây không tiếp giáp với Tây Nguyên?

A. Đà Nẵng.                                        B. Quãng Nam.

C. Quãng Ngãi.                                   D. Bình Định.

Đáp án A

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Đà Nẵng, Quãng Ngãi.                  B. Quãng Ngãi, Nha Trang.

C. Đà Nẵng, Nha Trang.                     D. Quy Nhơn, Nha Trang.

Đáp án C

Câu 8: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có các di sản văn hóa thế giới là

A. Phố cổ Hội An, Di tích Mĩ Sơn.                B. Cố đô Huế, Phố cổ Hội An.

C. Phong Nha-Kẻ Bàng, Cố đô Huế.             D. Tháp Chăm-Ninh Thuận, Vịnh Hạ Long.

Đáp án A

Câu 9: Dựa vào  Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có đường biên giới trên đất liền với quốc gia nào?

A. Trung Quốc.                                               B. Lào.

C. Campuchia .                                               D. Thái Lan.

Đáp án B

Câu 10: Nghề khai thác và sản xuất Yến sào nổi tiếng ở

A. Phú Yên.                B. Khánh Hòa.            C. Ninh Thuận            .          D. Bình Thuận.

Đáp án B

Câu 11: Tỉnh có ngành nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh nhất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Bình Định.                                                 B. Phú Yên.

C. Khánh Hòa .                                               D. Ninh Thuận.

Đáp án B

Câu 12: Vùng sản xuất muối nổi tiếng ở Duyên hải Nam Trung Bộ thuộc các địa phương  nào sau đây?

A. Cửa Lò (Nghệ An), Thuận An (TT-Huế).

B. Vân Phong (Khánh Hòa), Xuân Đài (Phú Yên).

C. Sa huỳnh (Q.Ngãi), Cà Ná (N.Thuận).

D. Hội An (Q.Nam), Nhơn Hội (Bình Định).

Đáp án C

Câu 13: Vùng nào sau đây có tiềm năng lớn nhất về đánh bắt và nuôi trồng hải sản?

A. Bắc Trung Bộ.                                B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Đồng bằng sông Hồng.                  D. Đông Nam Bộ.

Đáp án B

Câu 14: Quần đảo Trường, Hoàng Sa lần lượt là huyện đảo thuộc tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương nào?

A. Khánh Hòa, Đà Nẵng.                               B. Khánh Hòa, Quảng Nam.

C. Đà Nẵng, Quảng Ngãi.                              D. Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Đáp án A

Câu 15: Thứ tự các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ từ Bắc vào Nam là

A. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

B. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định.

C. Bình Định, Ninh Thuận, Khánh Hòa , Đà Nẵng.

Đáp án A

D. Bình Định, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa.

Câu 16: Tỉnh nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp giáp với Lào?

A. Đà Nẵng.                B. Quảng Nam.                   C. Quảng Ngãi.             D. Bình Định.

Đáp án B

Câu 17: Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của việc đẩy mạnh đánh bắt hải sản xa bờ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Mang lại hiệu quả cao về kinh tế – xã hội.          B. Bảo vệ tài nguyên sinh vật ở ven bờ.

C. Khẳng định chủ quyền biển đảo ở nước ta.           D. Thúc đẩy nhanh ngành vận tải biển phát triển.

Đáp án D

Câu 18: Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các vùng năm 2007

(Đơn vị: %)

                    Vùng Ngành Duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên
Nông – Lâm – Thủy sản 24.3 53.2
Công Nghiệp – Xây dựng 36.6 24.1
Dịch vụ 39.1 22.7

Để thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2007, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Cột.                        B. Đường.                   C. Tròn.                       D. Miền.

Đáp án C

Câu 19. Điểm nào sau đây không đúng với Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Tất cả các tỉnh trong vùng đều giáp biển.

B. Vùng có các đồng bằng rộng lớn ven biển.

C. Vùng có biển rộng lớn phía Đông.

D. Là vùng có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng cảng biển.

Đáp án B

Câu 20. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gồm mấy tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương?

A. 5.                            B. 6.                            C. 8.                            D. 10.

Đáp án C

Xem thêm Trắc nghiệm bài 36 Địa lí 12 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phần 2 tại đâyhttps://abazan.net/trac-nghiem-bai-36-dia-li-12-moi-nhat-phan-2/.html

Join The Discussion