trắc nghiệm địa lí 12

Trắc nghiệm bài 35 Địa lí 12 (tt)

Trắc nghiệm bài 35 Địa lí 12 (tt). Bài 35 vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Bắc Trung Bộ. Giúp HS luyện tập hiệu quả.

Câu 1. Vùng Bắc Trung Bộ gồm mấy tỉnh?

A. 5.                B. 6.                C. 7.                D. 8

Đáp án B

Câu 2. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Hà Tĩnh.                 B. Thanh Hóa.             C. Quảng Ngãi.           D. Quảng Trị.

Đáp án C

Câu 3. Vào mùa hạ có hiện tượng gió phơn Tây Nam thổi mạnh ở vùng Bắc Trung Bộ là do sự có mặt của

A. dải đồng bằng hẹp ven biển.                                                         
B. dãy núi Trường Sơn Bắc.
C. dãy núi Hoàng Sơn chạy theo hướng Bắc-Nam.                          
D. dãy núi Bạch Mã.

Đáp án B

Câu 4. Các hệ thống sông nào của vùng Bắc Trung Bộ có giá trị lớn về thủy lợi, giao thông thủy (ở hạ lưu) và tiềm năng thủy điện?

A. Hệ thống sông Gianh, sông Chu.                           B. Hệ thống sông Mã, sông Cả.

C. Hệ thống sông Đà, Sông Hồng.                             D. Hệ thống sông Gianh, sông Cả.

Đáp án B

Câu 5. Các đồng bằng có diện tích lớn hơn cả của vùng  Bắc Trung Bộ là

A. Bình-Trị-Thiên.                              B. Thanh-Nghệ-Tĩnh.

C. Nam-Ngãi-Định.                            D. Phú-Khánh.

Đáp án B

Câu 6. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp của Bắc Trung Bộ theo thứ tự từ Nam ra Bắc là

A. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế.                     B. Thanh Hóa, Vinh, Huế, Bỉm Sơn.

C. Huế, Vinh, Thanh Hóa, Bỉm Sơn.                      D. Vinh, Huế, Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Đáp án C

Câu 7. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp của Bắc Trung Bộ có quy mô bao nhiêu?

A. Dưới 9 nghìn tỉ đồng.                                B. Từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng.            

C. Từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng.              D. Trên 120 nghìn tỉ đồng.

Đáp án A

Câu 8. Khó khăn lớn nhất về mặt tự nhiên của Bắc Trung Bộ là

A. Rét đậm, rét hại.                             B. Bão.

C. Động đất.                                       D. Lũ quét.

Đáp án B

Câu 9. Sân bay lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ là

A. Phú Bài.                 B. Cam Ranh.             C. Vinh.          D. Sao Vàng.

Đáp án A

Câu 10. Diện tích rừng của Bắc Trung Bộ chiếm bao nhiêu (%) diện tích rừng cả nước?

A. 20.                          B. 21.                     C. 22.                     D. 23

Đáp án A

Câu 11. Độ che phủ rừng của Bắc Trung Bộ đứng sau

A. Tây Nguyên.                                               B. Đông Nam Bộ

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ.                   D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Đáp án A

Câu 12. Rừng phòng hộ phân bố chủ yếu ở

A. sát biên giới Việt – Lào.                            B. Quảng Bình, Hà Tĩnh.

C. dọc biên giới Nghệ An, Hà Tĩnh.               D. gần các lâm trường Quảng Bình, Huế.

Đáp án A

Câu 13. Vấn đề nổi bật trong việc sử dụng đất nông nghiệp Bắc Trung Bộ là

A. khai thác mặt nước nuôi trồng thủy sản.              

B. Chống cát bay, cát chảy lấn chiếm ruộng vườn.

C. đắp đê ngăn lũ, xây dựng các công trình thủy lợi.

D. hạn chế chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư.

Đáp án B

Câu 14. Hiện nay cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển ở Bắc Trung Bộ đang có sự thay đổi rõ nét, chủ yếu nhờ vào việc phát triển

A. công nghiệp khai khoáng.                          B. đánh bắt thủy sản

C. nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn.             D. nghề thủ công truyền thống

Đáp án C

Câu 15. Tỉnh nào ở Bắc Trung Bộ có điều kiện thuận lợi nhất để phát triển nghề cá?

A. Thừa Thiên – Huế.              B. Quảng Bình.                      
C. Hà Tĩnh.                 D. Nghệ An.

Đáp án D

Trắc nghiệm bài 35 Địa lí 12 (tt)

Câu 16. Rừng phòng hộ của vùng Bắc Trung Bộ chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích rừng?

A. 16                          B. 34                      C. 47                      D.50

Đáp án D

Câu 17. Ở Bắc Trung Bộ, chè được trồng nhiều ở

A. Quảng Bình.               B. Nghệ An.                C. Thanh Hóa.             D. Quảng Trị.

Đáp án B

Câu 18. Nhà máy thép liên hợp đã được kí kết xây dựng vào tháng 5 – 2007 thuộc tỉnh

A. Thanh Hóa.               B. Hà Tĩnh.             C. Nghệ An.             D. Quảng Bình.

Đáp án B

Câu 23. Nhà máy thủy điện Bản Vẽ (320 MW) được xây dựng trên sông

A. Cả.                           B. Chu.                    C. Rào Quán.           D. Gianh

Đáp án A

Câu 19. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tỉnh nào sau đây nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

A. Hà Tĩnh.                   B. Quảng Bình         C. Quảng Trị.              D. Thừa Thiên-Huế.

Đáp án D

Câu 20. Lăng Cô là bãi tắm nổi tiếng của tỉnh (thành phố tương đương cấp tỉnh) nào sau đây?

A. Thanh Hóa              B. Quảng Bình.         C. Thừa Thiên-Huế                 D. Đà Nẵng.

Đáp án C

Câu 21. Đất ở các đồng bằng Bắc Trung Bộ thuận lợi cho phát triển?

A. Cây lúa nước.                                     B. Cây công nghiệp lâu năm

C. Cây công nghiệp hàng năm.                D. Các cây rau đậu

Đáp án C

Câu 22. Loại rừng chiếm diện tích lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ là

A. rừng đặc dụng.                                 B. rừng tre nứa.

C. rừng sản xuất.                                  D. rừng phòng hộ.

Đáp án D

Câu 23. Các hệ thống sông nào ở Bắc Trung Bộ có giá trị lớn về thuỷ lợi, giao thông đường thuỷ (ở hạ lưu) và tiềm năng thuỷ điện?

A. Hệ thống sông Gianh, sông Chu.    B.  Hệ thống sông Mã, sông Cả

C.  Hệ thống sông Đà, sông Hồng.      D. Hệ thống sông Gianh, sông Cả

Đáp án B

Câu 24. Ngành công nghiệp nào được ưu tiên phát triển ở vùng Bắc Trung Bộ?

A. Công nghiệp năng lượng.

B. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

C. Công nghiệp chế biến lâm sản.

D. Công nghiệp điện tử, cơ khí.

Đáp án A

Câu 25. Độ che phủ rừng của Bắc Trung Bộ đứng thứ mấy cả  nước?

A. 1.                        B. 2.                    C. 3.                     D. 4

Đáp án B

Câu 26. Trong 7 vùng kinh tế của nước ta, Bắc Trung Bộ có diện tích thứ mấy theo thứ tự từ lớn đến nhỏ?

A. 3.                B. 4.                C. 5.                D. 6.

Đáp án A

Câu 27. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết các vườn quốc gia của Bắc Trung Bộ theo thứ tự từ Bắc vào Nam là

A. Pù Mát, Vũ Quang, Bến En, Phong Nha- Kẻ Bàng, Bạch Mã.

B. Bạch Mã, Bến En, Pù Mát, Vũ Quang, Phong Nha- Kẻ Bàng.

C. Bến En, Vũ Quang, Pù Mát, Phong Nha- Kẻ Bàng, Bạch Mã.

D. Bến En, Pù Mát, Vũ Quang, Phong Nha- Kẻ Bàng, Bạch Mã.

Đáp án D

Câu 28. Ven biển Bắc Trung Bộ có khả năng phát triển

A. khai thác dầu khí.                                                   B. đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

C. trồng cây công nghiệp lâu năm.                             D. khai thác muối.

Đáp án B

Câu 29. Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG ĐÀN BÒ CỦA CẢ NƯỚC, BẮC TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 1999- 2005

( Đơn vị: Nghìn con)

                   Năm Vùng 199 2003 2005
Cả nước 4063,6 4394,4 5540,7
Bắc Trung Bộ 868,8 899,0 1110,9

Để thể hiện sản lượng đàn bò của cả nước và Bắc Trung Bộ giai đoạn 1999- 2005, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ miền.         B. Biểu đồ cột ghép.          C. Biểu đồ tròn.        D. Biểu đồ đường.

Đáp án B

Câu 30. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết di sản văn hóa thế giới ở Bắc Trung Bộ là

A. Di tích Cố đô Huế, Phong Nha – Kẻ Bàng.         
B. Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế.
C. Nhã nhạc cung đình Huế, Phố cổ Hội An.            
D. Phong Nha – Kẻ Bàng, Nhã nhạc cung đình Huế.

Đáp án B

Câu 31. Cơ cấu công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ chưa thật định hình là do những hạn chế về

A. nguồn nguyên liệu tại chỗ.                         B. điều kiện kĩ thuật, vốn.

C. nguồn lao động.                                          D. chính sách thu hút vốn đầu tư.

Đáp án B

Câu 32. Về điều kiện tự nhiên- xã hội, khó khăn nào sau đây không phải của Bắc Trung Bộ?

A. Mức sống của dân cư còn thấp.                             B. Mật độ dân số cao.

C. Cơ sở hạ tầng còn nghèo.                                      D. Hậu quả của chiến tranh để lại.

Đáp án B

Trên đây là phần câu hỏi Trắc nghiệm bài 35 Địa lí 12 (tt), các bạn có thể xem thêm phần 1 tại đây. Nếu có thắc mắc các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nhé.

Join The Discussion