Thẻ: Trắc nghiệm theo bài Địa lí 12

Tổng hợp những bài tập, câu hỏi trắc nghiệm được chuẩn hóa và sắp xếp theo từng bài, từng nội dung kiến thức tương ứng trong SGK địa lí 12.

Trắc nghiệm bài 32 Địa lí 12

Câu 1. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 26 hãy cho biết, phía bắc của vùng Trung và miền núi Bắc Bộ giáp với? A. Trung …