trắc nghiệm địa lí 12

Trắc nghiệm bài 27 địa lí 12 mới nhất

Trắc nghiệm bài 27 địa lí 12 mới nhất. Bài 27 Một số vấn đề phát triển ngành công nghiệp trọng điểm. Tập hợp các câu hỏi đã được chuẩn hóa, phù hợp với việc tự học, tự luyện tập của học sinh.

Câu 1: Căn cứ vào At lat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhà máy thủy điện Sơn La được xây dựng trên sông nào?

A. Sông Gâm.

B. Sông Đà.

C. Sông Lô.

D. Sông Chu.

Đáp án B. Trên sông Đà hiện nay đã xây dựng hai nhà máy thủy điện lớn nhất nước ta là Sơn La (2400MW) và Hòa Bình (1920MW).

Câu 2:Hai bể dầu khí có triển vọng lớn nhất về trữ lượng và khả năng khai thác của nước ta là

A. bể sông Hồng và bể Bắc Trung Bộ.

B. bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn.

C. bể sông Hồng và bể Cửu Long.

D. bể Nam Côn Sơn và bể Bắc Trung Bộ.

Đáp án B. Hai bể trầm tích Cửu Long và Nam Côn Sơn được cho là có triển vọng lớn nhất nước ta về trữ lượng và khả năng khai thác hiện nay.

Câu 3:Căn cứ vào At lat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết hai trung tâm công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm lớn nhất nước ta?

A. Hà Nội và Biên Hòa.

B. Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

C. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

D. Biên Hòa và thành phố Hồ Chí Minh.

Đáp án C

Câu 4: Cơ sở nhiên liệu để phát triển công nghiệp nhiệt điện ở miền Bắc nước ta là

A. than đá.

B. dầu mỏ.

C. khí tự nhiên.

D. dầu nhập nội.

Đáp án A

Câu 5: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN, DẦU MỎ CỦA NƯỚC TA

(đơn vị: triệu tấn)

Năm 1990 1995 2000 2005
Than 4,6 8,4 11,6 34,1
Dầu mỏ 2,7 7,6 16,3 18,5

Để thể hiện sản lượng than và dầu mỏ của nước ta thời kì 1990- 2005, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A.Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ tròn.

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ đường.

Đáp án A

Câu 6:Vùng có tiềm năng thủy điện lớn nhất nước ta là

A. vùng Đông Nam Bộ.

B. vùng Tây Nguyên.

C. vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

D. vùng Bắc Trung Bộ.

Đáp án C

Câu 7: Ý nào sau đây không phải là thế mạnh lâu dài của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta?

A. Có nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.

B. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn.

C. Có nhiều ưu thế xuất khẩu.

D. Có cơ cấu ngành đa dạng.

Đáp án D

Câu 8: Sự phát triển của công nghiệp dầu khí ở nước ta có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải

A. đường ống.

B. đường ô tô.

C. đường sắt.

D. đường hàng không.

Đáp án A

Câu 9: Hệ thống sông có trữ lượng thủy điện lớn nhất nước ta là

A. hệ thống sông Hồng.

B. hệ thống sông Đồng Nai.

C. hệ thống sông Mê Công.

D. hệ thống sông Xrê Pôk.

Đáp án A

Câu 10: Ý nào sau đây không phải là thế mạnh của ngành công nghiệp điện lực nước ta?

A. Trữ năng thủy điện lớn.

B. Nguồn nhiên liệu phong phú.

C. Nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng.

D. Đòi hỏi khoa học kĩ thuật cao.

Đáp án D

Trắc nghiệm bài 27 địa lí 12 mới nhất (tiếp theo)

Câu 11: Hệ thống sông nào sau đây ở nước ta không có khả năng khai thác thủy điện?

A. hệ thống sông Hồng.

B. hệ thống sông Đồng Nai.

C. hệ thống sông Mê Công.

D. hệ thống sông Xrê Pôk.

Đáp án C

Câu 12:Công nghiệp năng lượng là ngành công nghiệp trọng điểm vì

A. ít gây ô nhiễm môi trường.

B. không đòi hỏi khoa học công nghệ hiện đại.

C. nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng lớn.

D. cơ sở nhiên liệu hạn chế.

Đáp án C

Câu 13: Vùng nguyên liệu chè lớn nhất nước ta là

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Tây Nguyên.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đông Nam Bộ.

Đáp án A

Câu 15: Đâu không phải là phân ngành của công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta?

A. Chế biến sản phẩm trồng trọt.

B. Chế biến sản phẩm chăn nuôi.

C. Chế biến thủy hải sản.

D. Chế biến lâm sản.

Đáp án D

Câu 16: Căn cứ vào At lat Địa lí Việt Nam trang 22, năm 2007 ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có giá trị sản xuất lớn nhất là

A. da, giày.

B. giấy, in, văn phòng phẩm.

C. dệt, may.

D. nhựa, sành sứ, thủy tinh.

Đáp án C

Câu 17: Căn cứ vào At lat Địa lí Việt Nam trang 22, nhà máy nhiệt điện có công suất lớn nhất miền Bắc nước ta là

A. Na Dương.

B. Uông Bí.                

C. Ninh Bình.             

D. Phả Lại.

Đáp án D

Câu 18: Căn cứ vào At lat Địa lí Việt Nam trang 22, hai mỏ khí tự nhiên được khai thác ở bể Nam Côn Sơn là

A. Hồng Ngọc và Rạng Đông.

B. Rồng và Đại Hùng.

C. Tiền Hải và Bạch Hổ.

D. Lan Đỏ và Lan Tây.

Đáp án D

Câu 19: Đường dây siêu cao áp 500 kV kéo dài

A. từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh.

B. từ Hòa Bình đến thành phố Hồ Chí Minh.

C. từ Lạng Sơn đến Cà Mau.

D. từ Móng Cái đến Hà Tiên.

Đáp án B

Câu 20: Trong cơ cấu sản lượng điện nước ta từ năm 2005, chiếm tỉ trọng lớn nhất là

A. điện nguyên tử.

B. nhiệt điện.

C. thủy điện.

D. phong điện.

Đáp án B

Trên đây Admin đã giới thiệu với các bạn Trắc nghiệm bài 27 địa lí 12 mới nhất phần 1, tiếp tục phần 2 sau nhé. Thấy có ích các bạn hãy ủng hộ Ad một like.

Join The Discussion