Danh mục: trắc nghiệm địa lí 12

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm địa lí 12 theo từng bài cụ thể như trong SGK.

Trắc nghiệm bài 32 Địa lí 12

Câu 1. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 26 hãy cho biết, phía bắc của vùng Trung và miền núi Bắc Bộ giáp với? A. Trung …