ĐỊA LÍ 11

Trắc nghiệm bài 9 Địa lí 11 Nhật Bản tiết 2

Trắc nghiệm bài 9 Địa lí 11 Nhật Bản tiết 2. Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm theo nội dung trong SGK gồm các phần: công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và vùng kinh tế. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm này giúp các em HS ôn luyện dễ dạng, hiệu quả hơn.

1. Trắc nghiệm phần ngành công nghiệp Nhật Bản

Câu 1. Nhật Bản là nước đứng đầu thế giới về các sản phẩm công nghiệp

A. sxvi mạch và chất bán dẫn.

B. đóng tàu và sản xuất ô tô.

C. sx rô bốt và xe máy.

D. vật liệu truyền thông.

Đáp án A

Câu 2. Các ngành chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu công nghiệp của Nhật Bản hiện nay là

A. Công nghiệp chế tạo, sản xuất điện tử, luyện kim đen, dệt.

B. Công nghiệp chế tạo, sản xuất điện tử, xây dựng và công trình công cộng, dệt.

C. Công nghiệp chế tạo, sản xuất điện tử, luyện kim màu, dệt.

D. Công nghiệp chế tạo, sản xuất điện tử, hóa chất, dệt.

Đáp án B

Câu 3. Nhật Bản tập trung vào các ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao là do

A. Có nguồn lao động dồi dào.

B. Hạn chế sử dụng nhiều nguyên liệu, lợi nhuận cao.

C. Không có khả năng nhập khẩu các sản phẩm chất lượng cao.

D. Có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú.

Đáp án B

Câu 4. Trừ ngành dệt, tất cả các ngành công nghiệp nổi tiếng của Nhật Bản đều hướng vào

A. Tận dụng tối đa sức lao động.        B. Tận dụng nguồn nguyên liệu trong nước.

C. Kĩ thuật cao.                                   D. Tiêu dùng phục vụ nhu cầu trong nước.

Đáp án B

Câu 5. Đảo nào sau đây của Nhật Bản có ít trung tâm công nghiệp nhất?

A. Hôn-su.                  B. Hô-cai-đô.              C. Xi-cô-cư.                D. Kiu-xiu.

Đáp án B

Câu 6. Các trung tâm công nghiệp rất lớn của Nhật Bản tập trung nhiều nhất ở đảo

A. Hôn-su.                  B.Hô-cai-đô.               C. Xi-cô-cư.                D.Kiu-xiu.

Đáp án A

Câu 7. Công nghiệp của Nhật Bản tập trung chủ yếu ở phía nam đảo Hôn-su, ven Thái Bình Dương vì

A. Ở đây có khí hậu lạnh, dễ bảo quản sản phẩm.

B. Tiện cho việc nhập nguyên liệu và trao đổi sản phẩm với các nước.

C. Tập trung nguồn khoáng sản dồi dào.

D. Thuận lợi cho việc trao đổi sản phẩm với các nước châu Á đất liền.

Đáp án B

Câu 8. Các sản phẩm nổi bật về ngành công nghiệp chế tạo của Nhật Bản là

A. tàu biển, ô tô, xe gắn máy.                         B. tàu biển, ô tô, máy nông nghiệp.

C. ô tô, xe gắn máy, đầu máy xe lửa.              D. xe gắn máy, đầu máy xe lửa, máy nông nghiệp.

Đáp án A

Câu 9. Sản phẩm công nghiệp chiếm 60% sản lượng công nghiệp thế giới

A. sản phẩm tin học.  

B. vi mạch và chất bán dẫn.

C. vật liệu truyền thông.

D. Rô bốt.

Đáp án D

Câu 10. Hạn chế lớn nhất trong phát triển công nghiệp của Nhật Bản là

A. thiếu nguồn vốn đầu tư.

B. thị trường tiêu thụ hẹp.

C. khoa học – kĩ thuật chậm đổi mới.

D. thiếu nguyên, nhiên liệu.

Đáp án D

2. Trắc nghiệm phần ngành dịch vụ Nhật Bản

Câu 1. Loại hình giao thông quan trọng nhất của Nhật Bản

A. Đường ô tô.           B. Đường biển.           C. Đường sắt.             D. Đường hàng không.

Đáp án B

Câu 2. Ngành GTVT biển của Nhật Bản có vị trí đặc biệt quan trọng và hiện đứng

A. thứ nhất thế giới.               B. thứ nhì thế giới.                 

C. thứ ba thế giới.                   D. thứ tư thế giới.

Đáp án C

Câu 3. Ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ vủa Nhật Bản?

A. Chiếm tỉ trọng lớn trong GDP.                             

B. Thương mại và tài chính có vai trò hết sức to lớn.

C. Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới về thương mại.

D. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài ít được coi trọng.

Đáp án D

Câu 4. Ngành vận tải biển của Nhật Bản phát triển mạnh là do

A. Vị trí địa lí và đặc điểm lãnh thổ.                B. Công nghiệp cơ khí phát triển từ lâu đời.

C. Số dân đông, nhu cầu giao lưu lớn.                       D. Ngành đánh bắt hải sản phát triển.

Đáp án A

Câu 5. Các hải cảng lớn của Nhật Bản là

A. Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Ha-chi-nô-hê.        

B. Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Na-ga-xa-ki.

C. Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Ô-xa-ca.                

D. Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Cô-chi.

Đáp án C

3. Trắc nghiệm bài 9 Địa lí 11 Nhật Bản tiết 2 phần ngành nông nghiệp Nhật Bản

Câu 1. Cây trồng chính của Nhật Bản là

A. Lúa mì.                   B. Chè.                        C. Lúa gạo.                 D. Thuốc lá.

Đáp án C

Câu 2. Tại sao lúa gạo là cây chính của Nhật Bản?

A. Có khí hậu cận nhiệt đới.       B. Có khí hậu ôn đới.  

C. Có nhiều đồng bằng lớn.        D. Có nguồn nước dồi dào.

Đáp án A

Câu 3. Ý nào sau đây không đúng với sản xuất lúa gạo ở Nhật Bản?

A. Là cây trồng chính của nông nghiệp Nhật Bản.

B. Chiếm 50% diện tích đất canh tác.

C. Một số diện tích trồng lúa chuyển sang trồng các cây khác.

D. Sản lượng lúa đứng hàng đầu thế giới.

Đáp án D

Câu 4. Ngành nông nghiệp có vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản vì

A. nền nông nghiệp phát triển theo hướng thâm canh.         

B. diện tích đất nông nghiệp ít.

C. tỉ trọng nông nghiệp trong GDP thấp.                  

D. năng suất trong ngành nông nghiệp không cao.

Đáp án C

Câu 5. Sản lượng gạo của Nhật Bản giảm nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu trong nước là do

A. sự thay đổi trong cơ cấu bữa ăn.

B. dân số ngày càng tăng.

C. tăng mức tiêu thụ thịt sữa.

D. nhập khẩu lương thực.

Đáp án A

Câu 6. Nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế NHẬT BẢN là do

A. Nhật Bản ưu tiên phát triển thương mại, tài chính.

B. Nhật Bản tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp.

C. Diện tích đất nông nghiệp quá ít.

D. Nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp có lợi thế hơn sản xuất.

Đáp án C

Câu 7. Sản xuất nông nghiệp ở Nhật Bản phát triển theo hướng thâm canh vì

A. Đất nông nghiệp quá ít, không có khả năng mở rộng.

B. Sản xuất thâm canh có chi phí cao.

C. Sản xuất thâm canh mang lại nhiều lợi nhuận mà chi phí lại thấp.

D. Sản xuất thâm canh sẽ sử dụng ít lao động hơn quảng canh.

Đáp án A

Câu 8. Diện tích trồng lúa của Nhật Bản ngày càng giảm không phải do

A. Diện tích dành cho trồng chè, thuốc lá, dâu tằm tăng lên.

B. Một phần diện tích trồng lúa dành cho quần cư.

C. Mức tiêu thụ gạo trên đầu người giảm và năng suất lúa ngày càng cao.

D. Nhật Bản có xu hướng nhập khẩu gạo từ bên ngoài.

Đáp án D

Câu 9. Vật nuôi chính của Nhật Bản là

A. Trâu, cừu, ngựa.               B. Bò, dê, lợn.              C. Trâu, bò, lợn.          D. Bò, lợn, gà.

Đáp án D

Câu 10. Nền nông nghiệp của Nhật Bản có đặc trưng nổi bật là

A. Tự cung, tự cấp.                             B. Thâm canh, chú trọng năng suất.

C. Quy mô lớn.                                   D. Sản xuất chủ yếu phục vụ xuất khẩu.

Đáp án B

Câu 11. Đánh bắt hải sản được coi là ngành quan trọng của Nhật Bản vì

A. Nhật Bản có điều kiện thuận lợi và cá là thực phẩm chính.

B. Ngành này cần vốn đầu tư ít, năng suất và hiệu quả cao.

C. Nhu cầu lớn về nguyên liệu cho chế biến thực phẩm.

D. Ngành này không đòi hỏi cao về trình độ.

Đáp án A

4. Trắc nghiệm phần ngành vùng kinh tế Nhật Bản

Câu 1. Vùng kinh tế phát triển nhất của Nhật Bản là

A. đảo Hônsu.             C. đảo Xicôcư.                     B. đảo Kiuxiu.             D. đảo Hôcaiđô.

Đáp án A

Câu 2. Ý nào sau đây “là động lc quan trng nht” thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản phát triển.

A. Người lao động có tính năng động rất đặc biệt.

B. Có vị trí địa lí thuận lợi.

C. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn trên thế giới.

D. Ít phải chi phí cho quân sự.

Đáp án A

Câu 3. Vùng kinh tế đảo Hô cai đô không có đặc điểm nổi bật là

A. mật độ dân cư thưa thớt.              

B. trồng nhiều cây công nghiệp và rau quả.

C. rừng bao phủ phần lớn diện tích.  

D. phát triển mạnh công nghiệp khai thác.

Đáp án B

Câu 4. Ý nào sau đây không đúng về đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế Hôn-su?

A. Diện tích rộng nhất, số dân đông nhất.

B. Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế.

C. Kinh tế phát triển nhất trong các vùng.

D. Các trung tâm công nghiệp rất lớn tập trung ở phần phía nam.

Đáp án B

Câu 5. Đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế Kiu-xiu là

A. Phát triển mạnh khai thác than và luyện thép.

B. Phát triển mạnh khai thác quặng đồng và luyện kim màu.

C. Kinh tế phát triển nhất trong các vùng.

D. Có thành phố lớn là Ô-xa-ca và Cô-bê.

Đáp án C

Câu 6. Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế là đặc điểm của vùng

A. Hôn-su.                  B. Kiu-xiu.                  C. Xi-cô-cư.                D. Hô-cai-đô.

Đáp án C

Câu 7. Vùng có rừng bao phủ phần lớn diện tích và dân cư thưa thớt là

A. Hôn-su.                  B. Kiu-xiu.                  C. Xi-cô-cư.                D.Hô-cai-đô.

Đáp án D

Câu 8. Các trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc vùng kinh tế Hôn-su?

A. Ô-xa-ca, Cô-bê, Xa-pô-rô.             B. Ô-xa-ca, Cô-bê, Mu-rô-ran.

C. Ô-xa-ca, Cô-bê, Ki-ô-tô.                D. Ô-xa-ca, Cô-bê, Na-ga-xa-ki.

Đáp án C

Trên đây là hệ thống câu hỏi Trắc nghiệm bài 9 Địa lí 11 Nhật Bản tiết 2. Nếu có thắc mắc xin hãy để lại bình luận bên dưới nhé.

2 Comments

  1. Trâm Tháng Tư 8, 2021
    • admin Tháng Tư 12, 2021

Join The Discussion