ĐỊA LÍ 11

Trắc nghiệm khu vực Đông Nam Á tiết 1

Bài tập trắc nghiệm khu vực Đông Nam Á tiết 1 (bài 11 địa lí lớp 11 tiết 1): Tự nhiên, dân cư và xã hội. Hệ thống câu hỏi đa dạng, có đáp án, giúp các em HS luyện tập tốt hơn.

Hãy thư giản và thử sự hiểu biết của mình về quốc kỳ các nước trong khu vực Đông Nam Á cùng MR PHONG nhé

306

Trắc nghiệm - Nhận biết quốc kỳ các nước trong khu vực Đông Nam Á

1 / 5

Đây là hình ảnh quốc kỳ của quốc gia nào?

Question Image

2 / 5

Đây là quốc kỳ của quốc gia nào sau đây?

Question Image

3 / 5

Đây là hình ảnh quốc kỳ của quốc gia nào sau đây?

 

Question Image

4 / 5

Đây là quốc kỳ của quốc gia nào sau đây?

 

Question Image

5 / 5

Đây là cờ của quốc gia nào?

Question Image

I. Bài tập trắc nghiệm khu vực Đông Nam Á tiết 1 phầnTỰ NHIÊN

  1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Câu 1. Khu vực Đông Nam Á bao gồm

A. 12 quốc gia.            B. 11 quốc gia.            C. 10 quốc gia.            D. 21 quốc gia.

Đáp án B

Câu 2. Đông Nam Á tiếp giáp với các đại dương là

A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.       B. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

C. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.            D. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Đáp án B

Câu 3. Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á thuộc

A. Bán đảo Đông Dương.

B. Bán đảo Mã Lai.    

C. Bán đảo Trung – Ấn.

D. Bán đảo Tiểu Á.

Đáp án C

Câu 4. Quốc gia nào sau đây nằm ở bộ phận Đông Nam Á lục địa?

A. Ma-lai-xi-a.

B. Xin-ga-po.

C. Việt Nam.

D. In-đô-nê-xi-a.

Đáp án C

Câu 5. Đông Nam Á có vị trí địa – chính trị rất quan trọng vì?

A. Khu vực này tập trung rất nhiều loại khoáng sản.

B. Là nơi đông dân nhất thế giới, tập trung nhiều thành phần dân tộc.

C. Nền kinh tế phát triển mạnh và đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

D. Có vị trí địa lí là “cầu nối” giữa các lục địa và đại dương.

Đáp án D

Câu 6. Quốc gia nào sau đây có lãnh thổ nằm ở cả Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo?

A. Thái Lan.

B. Việt Nam. 

C. In-đô-nê-xi-a.

D. Malayxia.

Đáp án D

Câu 7. Đặc điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á?

A. Là cầu nối giữa các lục địa và đại dương lớn.

B. Nằm ở phía nam châu Á.

C. Nơi các cường quốc cạnh tranh ảnh hưởng.

D. Nằm trong khu vực phát triển kinh tế sôi động.

Đáp án B

Câu 8. Các nước trong khu vực Đông Nam Á không tiếp giáp với Biển Đông là

A. Thái Lan, Campuchia, Việt Nam.             

B. Phi-lip-pin, Malayxia, Xingapo.

C. Mianma, Đông Timo, Lào.                        

D. In-đô-nê-xi-a, Xingapo, Brunây.

Đáp án C

Câu 9. Quốc gia nào sau đây không thuộc Đông Nam Á lục địa?

A. Việt Nam.

B. In-đô-nê-xi-a.

C. Lào.

D. Thái Lan.

Đáp án B. In-đô-nê-xi-a. thuộc ĐNÁ biển đảo

Câu 10. Phía Bắc Đông Nam Á lục địa có mùa đông lạnh hơn so với phía Nam vì

A. chịu ảnh hưởng của gió mùa mùa đông.

B. xa xích đạo hơn.

C. địa hình chủ yếu là đồi núi cao.

D. vị trí địa lí nằm sâu trong đất liền, xa biển.

Đáp án A. vì gió mùa mùa đông là nhân tố quan trọng nhất làm cho mùa đông ở miền Bắc của ĐNÁ lạnh hơn phía nam.

2. Đặc điểm tự nhiên

Câu 1. Phần lớn Đông Nam Á lục địa có khí hậu

A. xích đạo.     B. cận nhiệt đới.          C. ôn đới.        D. nhiệt đới gió mùa.

Đáp án D

Câu 2. Một phần lãnh thổ của quốc gia ở Đông Nam Á vẫn có mùa đông lạnh là

A. Phía bắc Mi-an-ma.            B. Phía nam Việt Nam.          

C. Phía bắc của Lào.               D. Phía bắc Phi-lip-pin.

Đáp án A

Câu 3. Đông Nam Á biển đảo có dạng địa hình chủ yếu là

A. đồng bằng châu thổ rộng lớn.        B. núi và cao nguyên.            

C. các thung lũng rộng.                       D. đồi, núi và núi lửa.

Đáp án D

Câu 4. Đảo lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới là

A. Gia-va.                   B. Lu-xôn.                   C. Xu-ma-tra.              D. Ca-li-man-tan.

Đáp án D

Câu 5. Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở Đông Nam Á là

A. khí hậu nóng ẩm, hệ đất trồng phong phú, mạng lưới sông ngòi dày đặc.

B. vùng biển rộng lớn giàu tiềm năng (trừ Lào).

C. hoạt động của gió mùa với một mùa đông lạnh thực sự.

D. địa hình đồi núi chiếm ưu thế và có sự phân hóa của khí hậu.

Đáp án A

Câu 6. Một trong những lợi thế của hầu hết các nước Đông Nam Á là

A. Phát triển thủy điện.           B. Phát triển lâm nghiệp.

C. Phát triển kinh tế biển.       D. Phát triển chăn nuôi.

Đáp án C

Câu 7. Các nước Đông Nam Á có nhiều loại khoáng sản vì

A. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa.         

B. Có nhiều kiểu, dạng địa hình.

C. Nằm trong vành đai sinh khoáng.                         

D. Nằm kề sát vành đai núi lửa Thái Bình Dương.

Đáp án C

Câu 8. Đông Nam Á nằm trong khu vực có khí hậu

A. xích đạo và nhiệt đới gió mùa.                   B. nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt gió mùa.

C. xích đạo và cận xích đạo.                           D. cận nhiệt gió mùa và cận xích đạo.

Đáp án A

Câu 9. Trong khu vực Đông Nam Á, quốc gia nào không có biển ?

A. Mianma.                 B. Campuchia.                        B. Đông Timo.                       D. Lào.

Đáp án D

Câu 10. Nước nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Á lục địa ?

A. Việt Nam, Thái Lan, Singapore.                B. Việt Nam, Thái Lan, Mianma.

C. Thái Lan, Mianma, Indonesia.                   D. Bruney, Malaixia, Thái Lan.

Đáp án B

Câu 11. Đông Nam Á biển đảo nằm trong hai đới khí hậu chính là

A. cận nhiệt đới, ôn đới.                     B. cận nhiệt đới xích đạo.

C. nhiệt đới gió mùa, xích đạo.           D. nhiệt đới, ôn đới.

Đáp án C

Câu 12. So với khí hậu Đông Nam Á biển đảo thì khí hậu Đông Nam Á lục địa có đặc điểm

A. chỉ nằm trong 1 đới khí hậu.          B. tính chất lục địa thấp hơn.

C. không có mùa đông lạnh.               D. có nhiều đới khí hậu hơn.

Đáp án A

Câu 13. Các đồng bằng ở khu vực Đông Nam Á có chung đặc điểm là

A. các đồng bằng cao.                        

B. các đồng bằng do phù sa sông bồi đắp.

C. các đồng bằng do dung nham núi lửa hình thành.

D. đa số là đồng bằng duyên hải nhỏ hẹp.

Đáp án B

Câu 14. Các nước biển đảo ở Đông Nam Á là

A. Mianma, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a.

B. Việt Nam, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a.

C. Thái Lan, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a.

D. Bru-nây, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a.

Đáp án D

Câu 15. Những đặc điểm nào sau đây không thuộc Đông Nam Á lục địa

A. khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu xích đạo.

B. địa hình bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi.

C. đồng bằng phù sa màu mở thuận lợi cho việc trồng lúa nước.

D. một số phần lãnh thổ có thời kì lạnh vào mùa đông.

Đáp án A

Câu 16. Việc phát triển giao thông Đông Nam Á theo hướng đông – tây gặp nhiều trở ngại vì

A. địa hình khu vực chủ yếu theo hướng đông bắc – tây nam.

B. địa hình khu vực chủ yếu theo hướng đông – tây.

C. địa hình khu vực chủ yếu theo hướng tây bắc – đông nam và bắc – nam.

D. phần lãnh thổ Inđônêxia trên đảo Tân Ghi nê có hướng đông – tây

Đáp án C

Câu 17. Nhận định nào sau đây không chính xác về Đông Nam Á

A. nằm trong vành đai sinh khoáng giàu khoáng sản.

B. điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới điển hình.

C. ngành thương mại và hàng hải có điều kiện để phát triển ở tất cả các nước.

D. có vị trí cầu nối giữa lục địa Ôxtrâylia và lục địa Á Âu.

Đáp án C

Câu 18. Điều kiện tự nhiên nào sau đây là trở ngại cho sự phát triển của Đông Nam Á ?

A. Hẩu hết các nước đểu giáp biển.   

B. Nằm trong vành đai sinh khoáng..

C. Có diện tích rừng xích  đạo và nhiệt đới ẩm lớn.

D. Vị trí kề sát “vành đai lửa Thái Bình Dương”.

Đáp án D

II. Bài tập trắc nghiệm khu vực Đông Nam Á tiết 1 phần DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI

Câu 1. Ưu thế về dân cư trong việc phát triển kinh tế – xã hội của Đông Nam Á là

A. dân số trẻ, nguồn lao động dồi dào.          B. lao động phổ thông chiếm đa số.

C. chất lượng lao động cao.                            D. phân bố dân cư và lao động đều.

Đáp án A

Câu 2. Ý nào sau đây không phải là vấn đề về lao động của Đông Nam Á?

A.  Lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn cao còn hạn chế.

B.  Lao động đông nhưng kinh tế phát triển chưa cao dẫn đến thiếu việc làm.

C.  Lao động có trình độ có xu hướng ra nước ngoài làm việc ngày càng nhiều.

D. Nguồn lao động phân bố không đều, tập trung đông ở đồng bằng và các thành phố lớn.

Đáp án C

Câu 3. Năm 2005, Đông Nam Á có dân số: 556,2 triệu người, diện tích: 4,5 triệu km2, mật độ dân số là

A. 12,4 người/km2.                 B. 124 người/km2.

C. 1240 người/km2.                 D. 12 400 người/km2.

Đáp án B

Câu 4. Đông Nam Á có dân số trẻ với hơn 50%  dân số trong độ tuổi lao động, điều này dẫn đến

A. việc làm là vấn đề kinh tế – xã hội gay gắt.

B. số dân ở Đông Nam Á rất cao.

C. phân bố dân cư và nguồn lao động không đồng đều.

D. đầu tư nhiều cho lực lượng lao động dự trữ.

Đáp án A

Câu 5. Câu nào dưới đây không chính xác về dân cư hiện nay của Đông Nam Á

A. dân số đông, mật độ dân số cao.

B. tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao.

C. số người trong tuổi lao động không dưới 50%.

D. thiếu lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn cao.

Đáp án B

Câu 6. Đặc điểm gây khó khăn trở ngại lớn nhất trong việc quản lí, ổn định chính trị xã hội ở các nước Đông Nam Á?

A. Lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn còn hạn chế.

B. Dân đông gây khó khăn cho vấn đề việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

C. Dân cư tập trung đông đúc ở những nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi.

D. Các quốc gia đều đa dân tộc, một số dân tộc phân bố vượt ra biên giới của các quốc gia

Đáp án D

Câu 7. Cơ sở thuận lợi để cho các quốc gia Đông Nam Á có thể hợp tác cùng phát triển là

A. Đông Nam Á là nơi giao thoa của các nền văn hóa lớn.

B. các nước Đông Nam Á có sự tương đồng về nhiều giá trị văn hóa và tôn giáo.

C. dân cư tập trung ở châu thổ các con sông lớn, vùng ven biển và vùng đất đỏ badan.

D. phong tục, tập quán và sinh hoạt văn hóa của người dân các nước rất gần nhau.

Đáp án D

Câu 8. Dân cư Đông Nam Á phân bố không đều, thể hiện ở

A. mật độ dân số cao hơn mức trung bình của toàn thế giới.

B. dân cư tập trung đông ở Đông Nam Á lục địa, thưa ở Đông Nam Á biển đảo.

C. dân cư tập trung đông ở đồng bằng châu thổ của các sông lớn, vùng ven biển.

D. dân cư thưa thớt ở một số vùng đất đỏ badan.

Đáp án C

Câu 9. Một trong những hạn chế lớn của lao động các nước Đông Nam Á là

A. Lao động trẻ, thiếu kinh nghiệm.               B. Thiếu lao động trình độ chuyên môn cao.

C. Lao động không cần cù, siêng năng.          D. Thiếu sự dẻo dai, năng động.

Đáp án B

Câu 10. Đông Nam Á có truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng là do

A. có số dân đông, nhiều quốc gia.

B. nằm tiếp giáp giữa các đại dương lớn.

C. vị trí cầu nối giữa lục địa Á – Âu và lục địa Ô-xtrây-li-a.

D. là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa lớn.

Đáp án D

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm khu vực Đông Nam Á tiết 1 được ad lọ mọ sưu tầm, biên soạn và sắp xếp theo cấu trúc SGK địa lí 11 bài 11. Nếu bạn thấy hữu ích thì cho 1 like nhé.

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm tiết 2 Khu vực Đông Nam Á

Join The Discussion