ĐỊA LÍ 11

Trắc nghiệm bài 5 tiết 1 Địa lí 11 mới nhất

Trắc nghiệm bài 5 tiết 1 Địa lí 11 mới nhất. Bài 5 tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi.

Câu 1. Nguyên nhân chính làm cho hoang mạc, bán hoang mạc và xa van là cảnh quan phổ biến ở châu Phi là do

A. địa hình cao.                                   B. khí hậu khô nóng.

C. hình dạng khối lớn.                        D. các dòng biển lạnh chạy ven bờ.

Đáp án B

Câu 2. Tài nguyên nào sau đây hiện đang bị khai thác mạnh ở châu Phi?

A. Khoáng sản và thủy sản.                B. Khoáng sản và rừng.

C. Rừng và thủy sản.                          D. Đất và thủy sản.

Đáp án B

Câu 3. Đất đai ở ven các hoang mạc, bán hoang mạc ở châu Phi, nhiều nơi bị hoang mạc hóa là do

A. khí hậu khô hạn.                             B. quá trình xói mòn, rửa trôi xảy ra mạnh.

C. rừng bị khai phá quá mức.              D. quá trình xâm thực diễn ra mạnh mẽ.

Đáp án C

Câu 4. Để phát triển nông nghiệp, giải pháp cấp bách đối với đa số các quốc gia ở châu Phi là

A. mở rộng mô hình sản xuất quảng canh.                

B. khai hoang để mở rộng diện tích đất trồng trọt.

C. tạo ra các giống cây có thể chịu được khô hạn.    

D. áp dụng các biện pháp thủy lợi để hạn chế khô hạn.

Đáp án D

Câu 5. Việc khai thác khoáng sản ở châu Phi đã

A. mang lại lợi nhuận cho các nước có tài nguyên.

B. mang lại lợi nhuận cao cho người lao động.

C. mang lại lợi nhuận cao cho các công ty tư bản nước ngoài.

D. mang lại lợi nhuận cho một nhóm người lao động.

Đáp án C

Câu 6. Việc khai thác khoáng sản ở châu Phi đã

A. Nhanh chóng tàn phá môi trường.             B. Làm tăng diện tích đất trồng trọt.

C. Giữ được nguồn nước ngầm.                     D. Thúc đẩy nhanh quá trình phong hóa đất.

Đáp án A

Câu 7. Dân số châu Phi tăng rất nhanh là do

A. tỉ suất tử thô rất thấp.                                            B. quy mô dân số đông nhất thế giới.

C. tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao.                       D. tỉ suất gia tăng cơ giới lớn.

Đáp án C

Câu 8. Những thách thức lớn đối với châu Phi hiện nay là

A. cạn kiệt tài nguyên, thiếu lực lượng lao động.      

B. già hóa dân số, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp

C. trình độ dân chí thấp, đói nghèo, bệnh tật, xung đột.

D. các nước cắt giảm viện trợ, thiếu lực lượng lao động

Đáp án C

Câu 9. Một trong những nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển của châu Phi là

A. không có tài nguyên khoáng sản.               B. hậu quả thống trị của chủ nghĩa thực dân.

C. dân số già, số lượng lao động ít.                D. tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác nhiều.

Đáp án B

Câu 10. Cho bảng số liệu:

Tuổi thọ trung bình của các châu lục trên thế giới năm 2010 và năm 2014

(Đơn vị: tuổi)

Châu lục \ Năm 2010 2014
Châu Phi 55 59
Châu Mĩ 75 76
Châu Á 70 71
Châu Âu 76 78
Châu Đại Dương 76 77
Thế giới 69 71

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

A. Tuổi thọ trung bình của người dân châu Phi tăng ít nhất.

B. Người dân châu Phi có tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới.

C. Tuổi thọ trung bình của châu Phi tăng chậm hơn châu Âu.

D. Người dân châu Phi có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới.

Đáp án B

Câu 11. Cho bảng số liệu:

Tốc độ tăng trưởng GDP của một số nước châu Phi qua các năm

(Đơn vị: %)

Trắc nghiệm bài 5 tiết 1 Địa lí 11 mới nhất
Tốc độ tăng trưởng GDP của một số nước châu Phi qua các năm

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước khá ổn định.

B. Không có sự khác nhau về tốc độ tăng trưởng giữa các nước.

C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trên nhìn chung không ổn định.

D. Trong số các nước, An-giê-ri luôn có tốc độ tăng trưởng thấp nhất.

Đáp án C

Câu 12. Cho bảng số liệu

CƠ CẤU DÂN SỐ THẾ GIỚI THEO CHÂU LỤC NĂM 2005 VÀ 2014

(Đơn vị: %)

Trac nghiem bai 5 dia li 11
CƠ CẤU DÂN SỐ THẾ GIỚI THEO CHÂU LỤC NĂM 2005 VÀ 2014

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện dân số các châu lục trên thế giới năm 2005 và năm 2014 là

A. biểu đồ cột.                                                B. biểu dồ đường.

C. biểu đồ kết hợp (cột và đường).                 D. biểu đồ tròn.

Đáp án D

Câu 13. Cảnh quan môi trường đặc trưng của châu Phi thuộc môi trường?

A. Hoang mạc.                     B. Núi cao.                  C. Đới nóng.                  D. Đới ôn hòa.

Đáp án C

Câu 14. Tình trạng hoang mạc hoá ở châu Phi chủ yếu là do

A. cháy rừng.      B. lượng mưa thấp.           C. khai thác rừng quá mức.      D. chiến tranh.

Đáp án C

Câu 15. Ý nào không phải là nguyên nhân làm cho nền kinh tế một số nước châu Phi kém phát triển?

A. Bị cạnh tranh bởi các khu vực khác.                      B. Xung đột sắc tộc.

C. Khả năng quản lí kém.                                           D. Từng bị thực dân thống trị tàn bạo.

Đáp án A

Câu 16. Ý nào sau đây không chính xác?

A. Tỉ lệ tăng trưởng GDP ở châu Phi tương đối cao trong thập niên vừa qua.

B. Hậu quả thống trị nặng nề của thực dân còn in dấu nặng nề trên đường biên giới quốc gia.

C. Một vài nước châu Phi có nền kinh tế chậm phát triển.

D. Nhà nước của nhiều quốc gia châu Phi còn non trẻ, thiếu khả năng quản lí.

Đáp án B

Câu 17. Các cuộc xung đột tại một số nước Châu Phi đó để lại hậu quả

A. biên giới các quốc gia này được mở rộng.   

B. làm gia tăng sức mạnh các lực lượng vũ trang.

C. làm hàng triệu người chết đói hoặc di cư khỏi quê hương.

D. làm gia tăng diện tích hoang mạc.

Đáp án C

Câu 18. Hơn bốn thế kỉ châu Phi bị thực dân châu Âu thống trị là

A . Từ thế kỉ XVI- XX.          B . XV- XIX.           C.   XI V- XVIII.          D.  XIII – XVII.

Đáp án A

Câu 19. Châu Phi chiếm 14% dân số thế giới nhưng tập trung tới
A. 1/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới.
B. 1/2 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới.
C. gần 2/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới.
D. hơn 2/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới.

Đáp án D

Câu 20. Ở châu Phi dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở khu vực?

A. Bắc Phi.                  B. Trung Phi.               C. Nam Phi.                D. Tây Phi.    

Đáp án A

Trắc nghiệm bài 5 tiết 1 Địa lí 11 mới nhất (tiếp theo)

Câu 21. Nguyên nhân chính làm cho nền kinh tế châu Phi kém phát triển?

A. Nghèo tài nguyên thiên nhiên.      

B. Khủng bố chính trị.           

C. Thiếu lao động.                              

D. Thiếu khả năng quản lí nền kinh tế.

Đáp án D

Câu 22. Châu Phi có tỉ lệ người HIV cao nhất thế giới là do

A. có ngành du lịch phát triển.                      

B. xung đột sắc tộc.

C. trình độ dân trí thấp.                                 

D. nhiều hủ tục chưa được xóa bỏ.

Đáp án C

Câu 23. Phần lớn lãnh thổ Châu Phi có cảnh quan

A. rừng xích đạo, rừng nhiệt đới ổm và nhiệt đới khô.

B. hoang mạc, bán hoang mạc và cận nhiệt đới khô.

C. hoang mạc, bán hoang mạc, và xavan.

D. rừng xích đạo, cận nhiệt đới khô và xavan.

Đáp án C

Câu 24. Nguyên nhân chủ yếu làm diện tích hoang mạc của châu Phi ngày càng mở rộng trong giai đoạn hiện nay?

A. vị trí địa lí.                                     

B. khí hậu khô nóng.

C. khai thác rừng quá mức.                

D. dân số đông.

Đáp án C

Câu 25. Nguyên nhân làm cho châu Phi nghèo nàn, lạc hậu là do

A. sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân.                        

B. nghèo tại nguyên thiên nhiên.

C. đường lối phát triển kinh tế không hợp lí.                           

D. do các thế lực thù địch , chống phá.                

Đáp án A

Câu 26. Đâu không phải là thách thức lớn đối với châu Phi?

A. Nhiều hủ tục chưa được xóa bỏ.               

B. xung đột sắc tộc.

C. đói nghèo, bệnh tật.                                   

D. tài nguyên phong phú.

Đáp án D

Câu 27. Nhận xét nào sau đây đúng nhất về thực trạng tài nguyên của Châu Phi?

A. khoáng sản nhiều, đồng cỏ và rừng xích đạo diện tích rộng lớn.

B. khoáng sản và rừng là những tài nguyên đang bị khai thác mạnh.

C. khoáng sản phong phú, rừng nhiều nhưng chưa được khai thác.

D. trữ lượng lớn về vàng, kim cương, dầu mỏ, phốt phát nhưng chưa được khai thác.

Đáp án B

Câu 28. Năm 2005 dân số châu Phi đạt 906 triệu người, diện tích 30,4 triệu km2.Vậy mật độ dân số châu Phi khoảng?

A.  28 người/km2 .                B. 30 người/km2 .          C. 32 người/km2 .        D.34 người/km2 .                      

Đáp án B

Câu 29. Các hoang mạc châu Phi có thế mạnh nào sau đây?

A. phát triển du lịch.                                      

B. phát triển chăn nuôi.

C. phát triển ngành khai khoáng.                   

D. phát triển các ngành công nghiệp.

Đáp án C

Câu 30. Phần lớn lãnh thổ Bắc Phi là

A. rừng rậm.               

B núi cao.                   

C. hoang mạc.                        

D. đồng bằng.

Đáp án C

Câu 31 Đây là đặc điểm chung của khí hậu châu Phi

A. ôn hòa.                  

B. khô nóng.              

C. hanh khô.               

D. có đủ loại.

Đáp án B

Câu 32. Phía bắc châu Phi chủ yếu tập trung loại khoáng sản

A. dầu khí và quặng sắt.                               

B. dầu khí và kim loại quý.

C. quặng sắt và kim loại quý.                         

D. kim loại màu và kim loại đen.

Đáp án A

Câu 33. Ở châu Phi, hoang mạc tập trung chủ yếu ở phía bắc và phía nam vì

A. đây là hai vùng nằm trên đường xích đạo.            

B. đây là hai vùng nằm dưới khí hậu chí tuyến.

C. đây là hai vùng có bề ngang rộng nằm cách xa biển.

D. đây là hai khu vực mà rừng bị tàn phá nghiêm trọng.

Đáp án B

Câu 35. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng đói nghèo nhất thế giới của châu Phi hiện nay là do

A. sự nghèo nàn về tài nguyên và sự khắc nghiệt của khí hậu.

B. lãnh thổ quá sức rộng lớn, dân cư lại rất thưa thớt.

C. sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân.

D. xung đột sắc tộc, tôn giáo triền miên làm xã hội bất ổn.

Đáp án C

Câu 36. Loại tài nguyên hiện đang bị khai thác mạnh ở châu Phi là

A. đất đai và khí hậu.  

B. đất đai và khoáng sản.  

C. đất đai và rừng. 

D. rừng và khoáng sản.

Đáp án D

Câu 37. Khó khăn lớn nhất của châu Phi đối với sự phát triển nông nghiệp là

 A. thiếu lao động vì năm giới bỏ ra thành phố để tránh các cuộc xung đột.

 B. xung đột sắc tộc đã cướp đi sinh mạng hàng triệu lao động, chủ yếu là nông dân.

 C. phần lớn lãnh thổ là hoang mạc, rừng rậm, xa van với khí hậu khô nóng, thiếu nước.

 D. thiếu vốn, kĩ thuật làm cho nông  nghiệp rất lạc hậu.

Đáp án C

Câu 38. Khu vực tập trung nhiều sông lớn, rừng rậm của châu Phi là

A. ven Địa Trung Hải.                               

B. vùng cực phía nam của châu Phi.

C. vùng Trung Phi.                                    

D. vùng Đông Bắc Phi.

Đáp án C

Câu 39. Biên giới của các nước châu Phi phần lớn dựa vào

A. phạm vi ảnh hưởng của các nước thực dân.         

B. sự phân định của cộng đồng thế giới.

C. các đặc điểm về điều kiện tự nhiên.                     

D. sự phân bố của các sắc tộc.

Đáp án A

Câu 40. Một trong những hậu quả nghiêm trọng của việc phân định biên giới của các nước châu Phi là

A. sự tranh chấp lãnh thổ xảy ra triền miên giữa các nước.

B. dễ xảy ra tình trạng xung đột sắc tộc.

C. sự di dân của các sắc tộc gây bất ổn xã hội.

D. sự lây lan các dịch bệnh do sự di cư trao đổi dễ dàng giữa các bộ tộc.

Đáp án B

Câu 41. Hoang mạc phát triển mạnh ở châu Phi do

A. đây là một lục địa rộng lớn, núi non bao bọc bốn phía.

B. lãnh thổ rộng lớn nằm chủ yếu trong đai khí hậu chí tuyến.

C. lãnh thổ trải ra hai bên xích đạo.

D. bao quanh châu Phi là vùng biển có nhiều dòng hải lưu lạnh.

Câu 42. Đây là đặc điểm của tình trạng khai thác khoáng sản của châu Phi

A. chỉ đem lại lợi ích cho một thiểu số dân cư.

B. chỉ phát triển ở một số nước có kinh tế phát triển.

C. chỉ mang lại lợi nhuận cho các công ty nước ngoài.

D. là niềm hi vọng thoát nghèo của người dân châu Phi.

Câu 43. Đây là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh về kinh tế- xã hội của châu Phi

A. tốc độ tăng trưởng GDP trong thời gian qua khá cao.

B. tỉ lệ người nhiễm HIV/AIDS đã giảm nhanh.

C. tỉ lệ tăng dân số đã được khống chế chỉ còn tương đương với mức bình quân của thế giới.

D. các cuộc xung đột sắc tộc đã giảm nhờ sự can thiệp của cộng đồng quốc tế.

Câu 44. Loại khoáng sản được khai thác nhiều ở sa mạc của Châu Phi là

A. dầu khí.

B. quặng titan.

C. vàng.

D. kim cương.

Đáp án A – dầu khí

Câu 45. Ai Cập nơi có nền văn minh lâu đời nổi tiếng thế giới nằm ở

A. cực nam châu Phi.          B. bắc Phi.                C. trung Phi.                  D. đông bắc Phi.

Đáp án B

Chủ thớt sẽ tiếp tục cập nhật câu hỏi và đáp án cho Trắc nghiệm bài 5 tiết 1 Địa lí 11 mới nhất. Nếu có câu hỏi hoặc có điều gì thắc mắc các bạn hãy để lại bình luận nhé. admin sẽ trả lời các bạn nhanh nhất có thể.

Bình chọn cho bài viết

Join The Discussion