CÂU HỎI

So sánh đặc điểm sản xuất công nghiệp với sản xuất nông nghiệp

*Giống nhau:

– Đều là những ngành sản xuất vật chất, trực tiếp tạo ra của cải vật chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống của con người.

– Đều có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

* Khác nhau:

Đặc điểmSản xuất công nghiệpSản xuất nông nghiệp
Đối tượng lao độngKhoáng sản, nguyên, nhiên, vật liệu.Là cây trồng vật nuôi, chúng có quá trình sinh trưởng và phát triển.
Tư liệu sản xuấtTư liệu sản xuất là máy móc, thiết bị. Đất đai chỉ là nơi phân bố sản xuất.Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế được.
Mức độ phụ thuộc vào tự nhiênÍt phụ thuộc vào tự nhiênNông nghiệp phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện tự nhiên và có tính mùa vụ rõ rệt.
Các giai đoạn sản xuấtSản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoan: Giai đoạn tác động vào đối tượng lao động để tạo ra nguyên liệu và giai đoạn chế biến nguyên liệu đó thành tư liệu sản xuất hoặc vật phẩm tiêu dùng. Hai giai đoạn này không theo trình tự như sản xuất nông nghiệp mà có thể tiến hành đồng thời, thạm chí cách xa nhau về mặt không gian.Các giai đoạn sản xuất kế tiếp nhau và diễn ra liên tục vì đối tượng lao động là cây trồng vật nuôi.
Mức độ tập trung sản xuấtCó tính chất tập trung cao độ. Tính chất tập trung cao độ ở việc tạp trung tư liệu sản xuất, nhân công và sản phẩm. Trên một diện tích có thể xây dựng nhiều xí nghiệp, thu hút nhiều lao động và tạo ra một khối lượng sản phẩm lớn.Có tính tính phân tán trong không gian do đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu
Cơ cấu ngànhSản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.Ngành nông nghiệp có cơ cấu ngành đơn giản.

Join The Discussion