CÂU HỎI

Phân biệt GDP và GNP, GNI

Trong quá trình giảng dạy và học tập địa lí kinh tế chúng ta thường gặp các cụm từ GDP, GNP, GNI. Vậy GDP, GNP, GNI từ viết tắt có ý nghĩa gì? Phân biệt GDP và GNP, GNI như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Hướng dẫn trả lời:

1. Khái niệm GDP và GNP

a. Khái niệm GDP: Đây là từ viết tắt của cụm từ Gross Domestic Product, có nghĩa là tổng sản phẩm nội địa hay là tổng sản phẩm quốc nội. GDP là giá trị thị trường của tất cả các sản phẩm được sản xuất trong 1 khoảng thời gian (thường là 1 năm) trên 1 vùng lãnh thổ nhất định.

Sản phẩm ở đây là tất cả sản phẩm thuộc tất cả các ngành nghề, dịch vụ, du lịch, sản phẩm của công ty nội địa và công ty nước ngoài…

b. Khái niệm về GNP:

Tổng sản phẩm quốc gia, GNP là từ viết tắt của từ Tiếng Anh Gross National Product: Bao gồm thu nhập từ tất cả các tài sản thuộc sở hữu của người dân, là chỉ tiêu phản ánh giá trị bằng tiền của toàn bộ sản phẩm cuối cùng do công dân một nước sản xuất ra trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm.

– GNP không tính bất kỳ thu nhập nào kiếm được của người nước ngoài hoặc doanh nghiệp nước ngoài. Nó cũng loại trừ các sản phẩm được sản xuất trong nước bởi các công ty nước ngoài.

– GNP chỉ báo cáo số tiền mà công dân và doanh nghiệp của đất nước kiếm được, bất kể ở đâu trên thế giới.

2. Phân biệt GDP và GNP

Giống nhau giữa GDP và GNP

– Con số cuối cùng của một quốc gia/năm

– Tính toán dựa trên công thức xác định

– Đánh giá sự phát triển kinh tế quốc gia

– Lĩnh vực kinh tế vĩ mô

– Đây là các Khái niệm chung được sử dụng trên toàn thế giới.

Khác nhau giữa GDP và GNP

– GNP là Tổng sản lượng quốc gia (trong & ngoài nước)

– GDP là Tổng sản phẩm nội địa (trong nước) hay Tổng sản phẩm quốc nội hay GNP mang nghĩa rộng hơn so với GDP, bởi nó bao gồm luôn cả Tổng sản lượng quốc gia, có nghĩa là tính luôn cả các nguồn thu từ ngoài lãnh thủ của quốc gia đó.

3.  Mối quan hệ giữa GDP và GNI

– GNI là Thu nhập quốc dân (Gross National Income – GNI) là chỉ số kinh tế xác định tổng thu nhập của một quốc gia trong một thời gian, thường là một năm.

Đây là chỉ tiêu đo thực lực của quốc gia. Thu nhập quốc dân tương tự như Tổng sản lượng quốc gia – GNP, chỉ khác biệt ở chỗ GNP không trừ đi thuế gián thu và khấu hao.

Ví dụ, lợi nhuận của một công ty Mỹ hoạt động tại Anh sẽ được tính vào GNI của Mỹ và GDP của Anh, không tính vào GNI của Anh hay GDP của Mỹ.

– GNI lớn hơn hay nhỏ hơn GDP tuỳ thuộc mối quan hệ kinh tế (đầu tư, vốn, lao động…) giữa một nước với nhiều nước khác.

– Những nước có vốn đầu tư ra nước ngoài cao thì GNI lớn hơn GDP. Ngược lại, những nước đang tiếp nhận đầu tư nhiều hơn đầu tư ra nước ngoài sẽ có GDP lớn hơn GNI.

Qua bài viết Phân biệt GDP và GNP, GNI chắc chắn các bạn đã có câu trả lời cho mình. Chúc các bạn thành công.

Join The Discussion