CÂU HỎI

Phân biệt tỉ số giới tính và tỉ lệ giới tính

Trong bài 23 Cơ cấu dân số địa lí lớp 10 chúng ta bắt gặp khái niệm Tỉ số giới tính. Vậy Tỉ số giới tính khác tỉ lệ giới tính như thế nào? Câu hỏi Phân biệt tỉ số giới tính và tỉ lệ giới tính là câu hỏi thường hay xuất hiện trong đề thi HSG địa lí. Sau đây Admin cùng các bạn đi trả lời câu hỏi này nhé.

a. Sự khác nhau về khái niệm tỉ số giới tính và tỉ lệ giới tính

– Tỉ số giới tính: biểu thị tương quan giữa giới nam so với giới nữ ở cùng một thời điểm

– Tỉ lệ giới tính: biểu thị tương quan giữa giới nam hoặc nữ so với tổng số dân ở cùng thời điểm.

b. tỉ số giới tính và tỉ lệ giới tính được tính bằng Công thức khác nhau

– Tỉ số giới tính: TNN = (Dnam/Dnữ) x100

– Tỉ lệ giới tính: (Dnam hoặc Dnữ/Tổng số dân) x 100

c. Ý nghĩa

+ Tỉ số giới tính: cho biết trung bình cứ 100 nữ thì có bao nhiêu nam

+ Tỉ lệ giới tính: cho biết trong 100 người dân có bao nhiêu là nam và bao nhiêu là nữ.

d. Bài tập minh họa Phân biệt tỉ số giới tính và tỉ lệ giới tính

Chúng ta hãy cùng làm 1 bài tập sau để hiểu rõ hơn về Phân biệt tỉ số giới tính và tỉ lệ giới tính nhé.

Bài tập ví dụ: Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ TRUNG BÌNH PHÂN THEO GIỚI TÍNH CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2012

(Đơn vị: nghìn người)

Năm  2005 2007 2009 2010 2011 2012
Dân số nam 40521,5 41447,3 42523,4 42993,5 43446,8 43908,2
Dân số nữ 41870,6 42771,2 43501,6 43953,9 44413,6 44901,1

(Nguồn:Niên giám thống kê 2013)

Dựa vào bảng số liệu trên hãy tính tỉ số giới tính của nước ta. Nhận xét, giải thích sự thay đổi tỉ số giới tính ở nước ta và đánh giá tác động tới các vấn đề kinh tế – xã hội.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức tính: Tỉ số giới tính: TNN = (Dnam/Dnữ) x100, ta có được kết quả như sau:

TỈ SỐ GIỚI TÍNH CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2012

(Đơn vị: số nam/100 nữ)

Năm  2005 2007 2009 2010 2011 2012
Tỉ số giới tính 96,8 96,9 97,8 97,8 97,8 97,8

* Nhận xét:

– Số nam luôn thấp hơn số nữ -> tình trạng mất cân bằng giới tính. Dc

– Tỉ số giới tính đang tiến tới sự cân bằng… Dc

* Giải thích:

– Nguyên nhân của tình trạng mất cân bằng giới tính do tuổi thọ trung bình của nữ thường cao hơn nam, do tai nạn, đặc thù lao động…

– Tỉ số giới tính đang thu hẹp khoảng cách là do: Tác động mạnh của giới tính khi sinh (sinh nhiều bé trai do nước ta chịu ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến và tâm lí xã hội trọng nam khinh nữ; do sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật trong ngành y tế vì vậy có thể tác động đến sự lựa chọn giới tính trước khi sinh…, tác động của chính sách dân số…); công việc của nam – nữ đang tiến dần tới bình đẳng, chiến tranh lùi xa…

* Tác động: gây khó khăn trong việc tổ chức đời sống kinh tế – xã hội, phân bố sản xuất, hoạch định chiến lược phát triển…

Qua dàn ý và bài tập trên chắc chắn các bạn đã biết cách Phân biệt tỉ số giới tính và tỉ lệ giới tính. Chúc các bạn thành công.

Join The Discussion