Uncategorized

Câu hỏi trắc nghiệm online

44

Bắt đầu

Kết thúc


Trắc nghiệm 10 câu bài 17 địa lí 12

Hãy trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm sau trong bài 17 Địa lí 12 nhé.

Bạn cần điền đầy đủ và đúng thông tin

1 / 10

Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu lao động phân theo trình độ chuyên môn kĩ thuật ở nước ta là

2 / 10

Sự thay đổi cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta hiện nay chủ yếu là do tác động của

3 / 10

Nguyên nhân chất lượng lao động nước ta còn nhiều hạn chế

4 / 10

Mỗi năm nước ta tạo ra khoảng 1 triệu việc làm mới là nhờ

5 / 10

Năng suất lao động nước ta còn thấp, nguyên nhân chủ yếu là do

6 / 10

Chất lượng nguồn lao động nước ta được nâng lên nhờ

7 / 10

Nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo thành thị, nông thôn nước ta trong những năm gần đây?

8 / 10

Nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm phân theo trình độ

9 / 10

Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng

10 / 10

Biện pháp cấp bách nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động nước ta hiện nay là

Your score is

Join The Discussion